1. Organizatorem konkursu jest Urszula Nec
 2. Konkurs trwa od 04.12-22.12.2023 do godziny 10.00
 3. Uczestnikiem konkursu może być kobieta, która ukończyła minimum 30 lat, posiadająca aktywne konto mailowe, która do 22.12.2023 do godziny 10.00 wypełni ankietę ze strony https://ulanec.pl/kalendarz-adwentowy/ i w ostatnim pytaniu zostawi swój adres e-mail umożliwiający poinformowanie o wygranej.
 4. Zadanie konkursowe to uzupełnienie ankiety, możliwie najbardziej szczegółowo w terminie trwania konkursu. Jedna osoba może uzupełnić ankietę tylko jeden raz.
 5. Nagrodą jest zestaw 2 książek: “Równowaga życia i pracy. Zdrowie pracującej mamy” i “Chcę WWWięcej”
 6. Nagrody otrzymają 3 osoby, wybrane subiektywnie przez Organizatora spośród osób, które w terminie uzupełnią ankietę. Pod uwagę będzie brana szczegółowość odpowiedzi i zaangażowanie.
 7. Ogłoszenie listy zwycięzców konkursu nastąpi 22.12 o godzinie 21.00 na stronie https://ulanec.pl/kalendarz-adwentowy/ . Zwycięzcy otrzymają również wiadomość mailową na adresy mailowe, które podali w ankiecie.
 8. Po ogłoszeniu wyników Organizator oczekuje na odpowiedź zwrotną, w której zwycięzca poda adres, na który ma zostać dostarczona za pośrednictwem Poczty Polskiej nagroda. Na podanie adresu wysyłki zwycięzca ma czas do 2.01.2024 roku do końca dnia. W przypadku nie podania do tego czasu adresu wysyłki nagroda przepada.
 9. Nagrody Organizator wyśle 3.01.2024. Termin dostarczenia nagród uzależniony jest od sprawności działania Poczty Polskiej
 10. Reklamacje można składać na adres mailowy cel-zdrowie@ulanec.pl, w terminie do 7 dni od zakończenia konkursu.
 11. Portale społecznościowe Facebook oraz Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za przeprowadzenie konkursu. Konkurs nie jest również w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani prowadzony przez ww. portale.
 12. Administratorem danych jest Urszula Nec. Udział w konkursie wiąże się z akceptacją polityki prywatności. Treść polityki prywatności znajduje się na stronie https://ulanec.pl/polityka-prywatnosci/